VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, REPORTING, DANĚ

 

- vedení účetnictví dle účetních standardů ČR

- vedení účetnictví i pro organizační složky zahraničních podnikatelů

- poskytnutí součinnosti a spolupráce s auditorem - konsolidace

- zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnného hlášení

- podání zákonných statistických výkazů - různé druhy reportů dle přání klienta, analýzy, přehledy, manažerské výkazy i v jiných jazycích

- možnost připojit se ze vzdáleného pracoviště do našeho ekonomického systému a využívat ho pro své potřeby

- nastavení účetního systému na míru klienta - zastupování při daňových kontrolách a jiných jednáních se správcem daně

- zpracování a podání přiznání k dani z příjmů

- zpracování přiznání k dalším daním: silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitosti, spotřební daň

- zhotovení účetní závěrky, včetně výkazů a příloh

- zpracování hlášení pro intrastat

- správa účetních dokladů, statutárních dokumentů i smluv, převod dokumentů do elektronické formy, archivace originálů

- konzultace, porady a písemná stanoviska

- řešení otázek mezinárodního zdanění pro cizince a migrující pracovníky, pro podnikání v zahraničí

- správa datových schránek


Contact

BS&P Czech Republic a.s.
Belgická 115/40, 120 00, Praha 2, Czech Republic
+420 222 513 961