Dal 01/01/2017 verranno cambiati per legge i conti correnti di tutte le assicurazioni sanitarie, e pertanto questo riguarda anche le posizioni imprenditoriali individuali (OSVČ).

Il pagamento degli acconti sanitari dovrà essere effettuato sul nuovo numero di conto corrente che per legge é stato spostato sotto il controllo della banca centrale ceca (ČNB).

Questo comporta la necessità di modificare i bonifici preimpostati sia per gli acconti mensili, che per i conguagli annuali.

I nuovi numeri di conti correnti da utilizzare sono i seguenti (indichiamo solo le assicurazioni sanitarie principali – se avete assicurazioni sanitarie diverse potete contattarci):

  • 1112001221 /0710 – n. conto corrente nuovo / Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / (VZP)
  • 2070101041/0710 – n. conto corrente nuovo / Oborová zdravotní pojišťovna České republiky / (OZP)
  • 2110102031/0710 – n. conto corrente nuovo / Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky / (ZPMVČR)
  • 2050203761/0710 – n. conto corrente nuovo / Česká průmyslová zdravotní pojišťovna České republiky / (ČPZP)

Sulla base dell´ente di assicurazione sanitaria a cui appartenete (a tal fine verificate la vostra tessera sanitaria) utilizzate uno dei numeri sopra riportati.

Ovviamente, le restanti specifiche del bonifico, quale importo, simbolo variabile, ecc... restano invariate.

Cogliamo, l‘occasione di augurarVi buone feste e felice anno nuovo.

Cordialmente,

BS&P Czech Republic a.s.

Lo staff

 

 ________________________________________________________________________________________________

 

 

V Praze, dne 22.12.2016

Předmět: změna číslu bankovních účtu zdravotních pojišťoven

Vážení klienti,

 Od 01. 01. 2017 se kvůli změně zákona mění čísla účtů všech zdravotních pojišťoven, týká se to tedy i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

Platby záloh na zdravotní pojištění se budou od 01. 01. 2017 posílat na nová čísla účtů, které byly ze zákona přemístěny pod Českou národní banku (ČNB).


To znamená, že je potřeba změnit Vaše trvalé příkazy, a to jak pro měsíční zálohy, tak pro roční vyúčtování.

Nová čísla účtů jsou následující:

  • 1112001221 /0710 – nové číslo učtu / Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / (VZP)
  • 2070101041/0710 – nové číslo učtu / Oborová zdravotní pojišťovna České republiky / (OZP)
  • 2110102031/0710 – nové číslo učtu / Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky / (ZPMVČR)
  • 2050203761/0710 – nové číslo učtu / Česká průmyslová zdravotní pojišťovna České republiky / (ČPZP)

 Na základě toho, pod jakou zdravotní  pojišťovnu patříte (v případě nejasností si prosím zkontrolujte vaši kartu zdravotní pojišťovny) používejte k platbám nadále jedno z výše uvedených čísel účtů.

Ostatní informace potřebné k bezhotovostním platbám, jako např. částka, variabilní symbol atd., zůstávají samozřejmě beze změn.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, radosti a úspěchů v roce 2017

 S pozdravem,

BS&P Czech Republic a.s.

staff

 


Contact

BS&P Czech Republic a.s.
Belgická 115/40, 120 00, Praha 2, Czech Republic
+420 222 513 961